Có bất kì câu hỏi nào? +84 28 62 91 81 88
Dịch vụ thoại

Dịch vụ điện thoại là điều kiện bắt buộc đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, dù quý vị chỉ cần một chiếc điện thoại để bàn hay muốn có một văn phòng chủ động. Khả năng tiếp cận khách hàng và đối tác vào bất cứ lúc nào và thực hiện các cuộc trò chuyện hiệu quả có thể đóng một vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của quý vị.

SoftNET cung cấp dịch vụ thoại thế hệ mới với khả năng tích hợp vào các hệ thống nghiệp vụ hiện hữu và có độ tin cậy cao, tính năng hiệu suất phong phú và mang lại một trải nghiệm vượt trội. Đơn giản hóa nền tảng truyền thông của quý vị và chuẩn bị cho kinh doanh trong tương lai với các dịch vụ VoIP của SoftNET.

Kết nối chính SIP

Kết nối chính SIP

Kết nối chính SIP   SIP trunking Giải pháp SIP (Giao thức Khởi tạo Phiên) Trunking của SoftNET là một dịch vụ gọi điện qua IP linh hoạt có khả năng đơn giản hóa các hoạt động IT. Giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí (lên tới 40% so với các dịch vụ điện thoại truyền thống), quý vị cũng không còn phải đau đầu với việc quản lý nhiều PRI và mạng nữa. 

IP centrex

IP centrex

IP centrex   IP Centrex Giải pháp IP Centrex của SoftNET là một giải pháp thoại tuyệt vời với chi phí đầu tư vốn thấp hơn đáng kể. Giải pháp này cho phép khách hàng có và sử dụng được các tính năng thường liên kết với PBX mà không cần phải mua hệ thống chuyển mạch PBX. Hiện IP Centrex đang ngày càng được nhiều hãng công nhận là giải pháp thay thế linh hoạt và tiết kiệm chi phí nhằm giúp duy trì PBX tại chỗ. Giải pháp này mang lại nhiều lợi ích như tích hợp trực tiếp, khả năng mở rộng, giảm rủi ro và nhiều hơn nữa.

IP-PBX tại chỗ

IP-PBX tại chỗ

IP-PBX tại chỗ   Giải pháp IP PBX của SoftNET là một giải pháp tuyệt vời, hỗ trợ tất cả các chức năng của điện thoại cổ điển và cung cấp nhiều lợi ích hơn nữa. Giải pháp này giúp cắt giảm đáng kể chi phí điện thoại, nhất là với những công ty có văn phòng ở nhiều quốc gia khác nhau (không có chi phí liên lạc giữa các văn phòng nội mạng SoftNET, các cuộc gọi quốc tế khác được giảm cước tới 50%).

© Copyright 1996-2023, SoftNET all rights reserved
Design & production Kabi d.o.o.

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Softnet