Có bất kì câu hỏi nào? +84 28 62 91 81 88
Thuê địa điểm máy chủ
Dịch vụ thuê địa điểm máy chủ của Softnet cung cấp một môi trường đáng tin cậy, an toàn và ổn định cho phần cứng của quý vị ở nhiều quốc gia trên khắp châu Âu và châu á (Đức, Áo, Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Romania, Bulgaria, Trung Quốc và Việt Nam).

Thêm thông tin

For more information, contact our nearest office to your location

+84 28 62 91 81 88

Contact us
© Copyright 1996-2021, SoftNET all rights reserved
Design & production Kabi d.o.o.